Wygląda na zwykłą kartę płatniczą, w istocie łączy w sobie kartę mikroprocesorową z technologią wytwarzającą bezpieczny jednorazowy kod, który następnie wyświetlany jest do wiadomości użytkownika karty na zintegrowanym ośmiocyfrowym ekranie alfanumerycznym.

Jak zapewnia Visa, wyposażona we wbudowaną baterię o co najmniej trzyletnim działaniu, nowa karta pozwala na bezpieczne uwierzytelnienie transakcji internetowej. Jej posiadacze mogą bez najmniejszych obaw płacić za zakupy drogą telefoniczną lub internetową bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń.

Reklama


Zasady działania karty Visa PIN Card zapewniają, że transakcji dokonuje jej uprawniony użytkownik - bowiem tylko on jest w posiadaniu karty i tylko on zna kod PIN.

Proces potwierdzenia ważności transakcji składa się z trzech etapów:

1. Przy dokonywaniu transakcji internetowej czy telefonicznej, a także przy logowaniu się na stronę internetową banku, użytkownik karty aktywizuje proces uwierzytelniania, naciskając odpowiedni przycisk na miniaturowej klawiaturze karty.

2. Po wezwaniu użytkownik karty wpisuje swój kod PIN.

3. Na ekranie karty ukazuje się jednorazowy kod, który użytkownik karty wykorzystuje następnie w procesie uwierzytelniania transakcji.