W zależności od górzystości otoczenia sygnał odbierany jest w zasięgu od 1 do 5 kilometrów od stacji bazowej. Jest też ograniczenie w postaci maksymalnej prędkości, z jaką można poruszać się w obrębie sieci. Dla urządzeń mobilnych jest to 120 km/h, a dla komórek 250 km/h.

Za NewLaunches

Reklama