Zestawienia tego typu będą publikowane przez Kaspersky Lab w cyklu miesięcznym. Dodatkowo, raz na kwartał, co pół roku oraz co rok będą się pojawiać raporty z podsumowaniem.

Reklama

Raport dotyczący największych szkodników w komputerach na terenie Polski podzielony jest na 2 części. Pierwsza z nich prezentuje miasta o najwyższym współczynniku infekcji oraz aktywność szkodliwych programów w poszczególnych województwach na terenie całego kraju. W drugiej części możemy sprawdzić, jakie programy są odpowiedzialne za najczęstsze ataki na komputery użytkowników.

Pierwsze trzy miejsca w zestawieniu zajmują Warszawa, Łódź oraz Poznań. Łącznie w tych trzech miastach zanotowano ponad połowę ogólnej liczby infekcji w skali całego kraju. Pozostałe miasta poza pierwszą dziesiątką zestawieniu dają 22% ogólnej liczby infekcji.

Warto przyjrzeć się bliżej liście najczęściej występujących infekcji w polskich komputerach. Co ciekawe, różni się ona nieco od globalnej listy Top 20 najpopularniejszych złośliwych plików. Dla przykładu, robak internetowy Kido znany lepiej pod nazwą Conficker w polskim Top 20 zajmuje dopiero szóstą pozycję, podczas gdy na globalnej liście jest w absolutnej czołówce.

>>>Więcej o najpopularniejszych szkodliwych plikach czerwca na komputerswiat.plp