Większość spośród blisko 600 nauczycieli szkół podstawowych i średnich w Anglii, ankietowanych przez Fundację e-Learning dla publikacji "Times Educational Suplement", przekonanych jest, że technologie informatyczne (IT) będą ważniejsze od tradycyjnych metod nauczania.

Ponad dwie trzecie ankietowanych uważa, iż technologie IT takie jak np. interaktywne tablice i komputery, są dla nich niezbędnym instrumentem nauczania w szkole. Jedna piąta jest przekonana, że posiadanie komputera w domu z dostępem do internetu jest potrzebne, by uczeń mógł odrobić zadanie domowe.

61,2 proc. jest zdania, iż posiadanie domowego komputera jest "pożądane" z punktu widzenia nauki dziecka, zaś 55 proc. postrzega brak komputera w domu jako okoliczność na niekorzyść ucznia.

Fundacja e-Learning, propagująca technologie informatyczne w nauczaniu szkolnym, ocenia, że w Anglii dwa miliony dzieci nie ma w domu komputera. Mieszkają one głównie na wsi i w gospodarstwach domowych o niskich dochodach.

Posiadanie dostępu do komputera od wczesnych lat jest w Wielkiej Brytanii uważane za ważny element umożliwiający życiowy start. Poprzedni rząd Partii Pracy przyjął strategię upowszechnienia superszybkich łączy internetowych wprowadzając niewielki podatek od naziemnej linii telefonicznej.

"Czy internet zabije szkolne podręczniki? Ale co się stanie, gdy wysiądą baterie?" - napisał internauta w komentarzu do tej wiadomości.