Polskie uczelnie, w tym również Politechnika Krakowska, podejmują wiele inicjatyw w obszarze zaawansowanych technologii, kładąc coraz większy nacisk na transfer innowacji do przemysłu oraz komercjalizację wyników badań wypracowanych przez naukowców. Pomocne są tu działania centrów transferu technologii, które aktywnie wspierają współpracę nauki z biznesem.

Jedną z istotnych inicjatyw Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska w tym zakresie było stworzenie Internetowej Bazy Ofert Politechniki Krakowskiej dla Przemysłu, dostępnej pod adresem: www.s2b.transfer.edu.pl, dzięki której przedsiębiorcy mają lepszy dostęp do oferty Politechniki Krakowskiej. Integruje ona wszystkie informacje konieczne do wykonania usług na rzecz przemysłu.

Zawiera ona wykaz ekspertów posiadających doświadczenie w realizacji usług dla przemysłu oraz oferty poszczególnych laboratoriów. Pod hasłem oferty technologiczne zawarte są informacje o wynikach projektów badawczych prowadzonych na Politechnice Krakowskiej, które mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle. W bazie znajdują się również informacje na temat projektów badawczo-rozwojowych i przedsięwzięciach innowacyjnych realizowanych przez uczelnię. Jest ona stale uaktualniana, a ostatnio została wzbogacona o moduł anglojęzyczny.

Modernizacja ta była możliwa dzięki projektowi „Podnoszenie świadomości znaczenia badań naukowych i prac badawczych oraz własności intelektualnej dla rozwoju gospodarczego z wykorzystaniem wypracowanych narzędzi” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt umożliwił również wydanie trzeciej edycji Katalogu Ofert Politechniki Krakowskiej dla Przemysłu, który zawiera aktualne dane bazy Internetowej.

Reklama

Głównym celem wspomnianego projektu było wsparcie naukowców w promowaniu własnych osiągnięć i nawiązywaniu współpracy z przedsiębiorcami. Umożliwił on naukowcom udział w targach dotyczących współpracy jednostek naukowych z firmami. Sukcesem okazały się branżowe spotkania partnerskie, które dały możliwość zapoznania się z ofertami i wzajemnymi potrzebami i oczekiwaniami potencjalnych kontrahentów, a niekiedy zainicjowały nawiązanie bliższej współpracy. W ramach projektu odbyło się kilka takich spotkań, w których uczestniczyli naukowcy oraz przedsiębiorcy z branży budowlanej, odlewniczej, medycznej, informatycznej i technologii żywienia.

Nie mniejsze znaczenie w wymianie informacji i budowaniu dobrych relacji pomiędzy tymi środowiskami są konferencje tematyczne. W powyższym projekcie zorganizowano dwie. konferencje Podczas pierwszej z nich, pt. „Rozwój gospodarczy na bazie nauki – od teorii do praktyki”, omówiono współpracę nauki z biznesem, jako źródło innowacji na przykładzie doświadczeń specjalistów, a także zaprezentowano polskie i zagraniczne sukcesy w komercjalizacji wyników badań naukowych firm wywodzących się z kręgu nauki. Drugą konferencję „Własność intelektualna – rozwój, prestiż, zysk” poświęcono zagadnieniom związanym z rolą własności intelektualnej w strategiach biznesowych i sukcesie rynkowym.

Elementem wspierającym założenia projektu było wyprodukowanie kilkuminutowego filmu (link) obrazującego zagadnienia związane z komercjalizacją wyników badań naukowych oraz liczne publikacje w mediach.
Wydano również drugą edycję podręcznika, cieszącego się dużym zainteresowaniem, pt. „Komercjalizacja wyników badań naukowych — krok po kroku”, który powstał na bazie szkoleń dla pracowników naukowych, służących transferowi wyników badań z uczelni do przemysłu. W książce można znaleźć podpowiedzi jak sprzedać, i to dobrze, badania naukowe. Jak zaplanować działanie, podejmując próbę komercjalizacji wyników naukowych dociekań oraz na co zwrócić uwagę podejmując wyzwania procesu komercjalizacji.

W ostatnich latach pojawia się coraz więcej tego typu inicjatyw, których zadaniem jest wspieranie współpracy nauki z biznesem. Chcąc jednak popularyzować ideę rozwoju gospodarczego na bazie nauki, należy rozważyć, w jaki sposób zbudować trwałe relacje pomiędzy nimi. Chociaż w tym zakresie pozostaje wiele do zrobienia, to spotykamy się z coraz większą aktywnością obu środowisk, które próbują przełamywać wzajemne bariery w nadziei na obopólne korzyści. Nie mniej jednak, by w pełni dostosować uczelnie do warunków gry rynkowej, konieczne wydaje się dokonanie istotnych zmian prawnych, które ułatwią rozwój tej współpracy.

Artykuł jest podsumowaniem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Marlena Marek
marek@transfer.edu.pl
Centrum Transferu Technologii
Politechnika Krakowska
www.transfer.edu.plInne
Inne