Szkoła od początku swojego istnienia stawiała na nowoczesność. Jako Uczelnia biznesowa, przygotowująca młodych ludzi do funkcjonowania w nowoczesnym biznesie, czujemy się zobowiązani do zapewnienia im równie nowoczesnej edukacji. Od zawsze stawialiśmy sobie za cel tworzenie studentom takich warunków, jakie mają ich rówieśnicy na uczelniach Europy Zachodniej – bez kolejek do rektoratu, problemów z obiegiem dokumentów, konieczności żmudnego oczekiwania, żeby zarejestrować się na dodatkowe zajęcia, czy przepełnionych sal wykładowych. Naszą aspiracją jest Uczelnia dla studentów, a nie studenci w roli petentów. Studenci to widzą - chcą tu przychodzić, zdobywać wiedzę i poszerzać horyzonty. – mówi prof. Witold T. Bielecki, rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

Reklama

Akademia jest pierwszą uczelnią w Polsce, która zdecydowała się przenieść zarządzenie dokumentami do chmury. Dlaczego zdecydowano się na Office 365 Microsoftu?
Uczelnia planowała, by jednym manewrem załatwić kilka rzeczy na raz. Po pierwsze zrezygnowano z drogiej serwerowni, którą trzeba było utrzymywać. Dzięki temu, że większość spraw związanych z obiegiem dokumentów da się załatwić w chmurze, spadły koszty zarządzania. Można też łatwiej urządzać tele i wideo konferencje, które umożliwiają pracę na odległość.

Ale to nie wszystko. Chodziło też o to, by studenci mogli już na uczelni zetknąć się z nowoczesnymi rozwiązaniami biznesowymi, by potem nie mieć problemów w życiu zawodowym i uzyskać przewagę nad konkurencją w walce o miejsce pracy Jesteśmy uczelnią biznesową, dlatego zależało nam bardzo na wdrożeniu takich narzędzi, z jakich nasi studenci będą niebawem korzystać, czy jako pracownicy korporacji, czy też, jako przedsiębiorcy. W skład pakietu Office 365 wchodzą wszystkie narzędzia biurowe, takie jak Excel, Word czy Powerpoint, których znajomość jest więcej niż przydatna w profesjonalnym życiu. Poszliśmy jednak krok dalej i chcemy już teraz w środowisku uczelni nauczyć ich, jak efektywnie korzystać z nowoczesnych narzędzi, takich jak Lync. Komunikatory i wideo-komunikacja to przecież nie tylko domena sfery konsumenckiej. To też przyszłość biznesu. Dlatego jesteśmy przekonani, że ta zmiana będzie pozytywna nie tylko dla naszej organizacji, ale też dla samych studentów i ich gotowości do wymogów przyszłej pracy. – tłumaczy Dariusz Trzeciak, dyrektor działu IT w Akademii Leona Koźmińskiego

Czym jest platforma, którą wybrała Akademia Koźmińskiego? Office 365 to narzędzia do komunikacji poprzez email i komunikator, do zarządzania dokumentami i pracy grupowej oraz dodatkowo także serwer komunikacyjny Lync, dzięki któremu możliwe jest realizowanie usług komunikacji głosowej i wideo, niezależnie od lokalizacji, bez rachunków telefonicznych. W skład platformy wchodzą również wszystkie aplikacje pakietu biurowego najnowszej wersji Microsoft Office 2010.
Samo wdrożenie to jednak nie wszystko. Teraz przed uczelnią stoi zadanie nauczenia obsługi nowych narzędzi zarówno studentów, jak i pracowników. Microsoft zapewnia, że nie zostawi Akademii samej – uczelnia może liczyć na fachowe wsparcie koncernu.

Usługi Online dedykowane dla sektora edukacyjnego są nową ofertą firmy Microsoft. Tym bardziej cieszy nas fakt, że tak renomowana uczelnia po dogłębnej analizie zdecydowała, że to właśnie Office 365 najpełniej spełnia jej oczekiwania i potrzeby. To wdrożenie to dopiero początek drogi. Teraz będziemy wspierać Akademię merytorycznie i technicznie w kwestii adopcji wszystkich elementów usługi wśród pracowników administracyjnych, wykładowców i studentów – mówi Jacek Murawski, dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft.

Reklama