Uprawnienia do zdalnego zawierania małżeństw mają być dostępne dla mieszkańców stanu Nowy Jork do 18 maja i zostały wprowadzone w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Epidemia patogenu powodującego chorobę Covid-19 znacząco ograniczyła możliwość korzystania przez obywateli z usług administracyjnych w ich tradycyjnym wymiarze.

Reklama

Pary chcące zdalnie zawrzeć związek małżeński za pośrednictwem wideokonferencji będą musiały podczas połączenia z urzędnikiem pokazać do kamery ważny dokument tożsamości. Połączenie wideo musi spełniać warunek umożliwiania bezpośredniego kontaktu pomiędzy parą a urzędnikiem oraz między dwojgiem narzeczonych, a także osobą pełniącą rolę świadka ceremonii.

Wszystkie osoby biorące udział w wideo-uroczystości zobowiązane są do podpisania stosownych dokumentów potwierdzających zawarcie związku i przesłania ich do urzędu z użyciem faksu lub innych środków komunikacji elektronicznej. Urząd zaś musi przekazać kopię dokumentów nowożeńcom.

Obostrzenia wprowadzone w USA na poziomie federalnym nie tylko wpłynęły na planowane przez Amerykanów śluby, ale też ograniczyły możliwość organizacji uroczystości dla grup większych niż dziesięcioosobowe.