Będąca odpowiednikiem najwyższego sądu administracyjnego Rada Stanu zaleciła zniesienie zakaz celebrowania uroczystości religijnych w ciągu ośmiu dni od wydanej w poniedziałek decyzji. Sędziowie Rady uznali, że w miejscach kultu możliwe jest zastosowanie środków bezpieczeństwa, a „ogólny i absolutny zakaz jest nieproporcjonalny" przy zastosowaniu się przez wspólnoty religijne do zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Zakaz organizowania uroczystości religijnych obowiązujący od 17 marca był powodem napięć między władzą centralną a zwierzchnikami najważniejszych religii, szczególnie Kościoła katolickiego.

Reklama

Rada Stanu, która opiniuje wszystkie projekty ustaw i dekretów rządowych we Francji, nakazała również natychmiastowe zaprzestanie stosowania dronów do monitorowania sytuacji sanitarnej w Paryżu w związku z wychodzeniem ze społecznej izolacji. Najwyższy sąd administracyjny uznał, że z powodu braku ram prawnych dla korzystania z dronów, ich dotychczasowe użycie wiązało się z „poważnym naruszeniem prawa do prywatności obywateli”. Zakaz dotyczący Paryża oznacza zakaz stosowania dronów również w innych miastach, jak komentują decyzję Rady Stanu francuscy prawnicy, cytowani m.in. przez serwis radia France Info.