Pan Shiroishi zapowiedział właśnie pojawienie się w 2010 roku dysków pięcioterabajtowych. Dodał, że "ludzki mózg pomieścić można na dwóch takich dyskach". Nie powiedział, jak do tego doszedł, ale jeżeli w sprawie pojemności nie można ufać specom od dysków twardych, to komu?

Zagęszczenie informacyjne tego stopnia możliwe jest dzięki technologii CPP-GMR.

Cytując za serwisem Webhosting.pl, "w technologii tej z talerzy wyeliminowano izolator i zastąpiono go przewodnikiem (w tym wypadku miedzią). Ponadto sygnał elektryczny biegnie w nim nie równolegle, a prostopadle do warstwy przewodnika. Dzięki temu znacznie zmniejszono opór elektryczny w głowicach CPP-GMR i, co za tym idzie, wyeliminowano zakłócenia".Reklama

W uznaniu ciężkiej pracy, państwu z Hitachi dedykujemy piosenkę

p

Za TechRadar