Ziobro o wolności słowa w internecie

Reklama

W czwartek w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się konferencja prasowa szefa resortu Zbigniewa Ziobry oraz wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kalety, na której przedstawili propozycje zapisów w projekcie ustawy o ochronie wolności słowa w internecie.

Zbigniew Ziobro porównał pomysł Ministerstwa Sprawiedliwości z funkcjonującymi już rozwiązaniami w Niemczech oraz we Francji. Ziobro stwierdził, że "rozwiązania w tych krajach koncentrują się na tym, by eliminować i ograniczać treści, które zdaniem organów naruszają prawo", a to prowadzi do sytuacji, w których władza "ma prawo podejmować decyzje o eliminacji treści z internetu poza jakąkolwiek kontrolą".

Reklama

Zarzuca się tym rozwiązaniom wprowadzanie cenzury, która ma na celu ograniczenia swobody debaty demokratycznej - powiedział minister sprawiedliwości i dodał, że resort chce "wyważyć" pomiędzy sferą naruszania dóbr osobistych i urągania czyjejś godności, a wolnością dyskusji i debaty publicznej, która "nie powinna być ograniczania na podstawie decyzji jakiegokolwiek organu".

Ziobro podkreślał, że Polska nie chce "skopiować niemieckich rozwiązań", bo są to "rozwiązania jednostronne".

Tam minister sprawiedliwości może podjąć decyzję administracyjną i ta decyzja jest bezwzględnie egzekwowalna. My nie chcemy tego rodzaju kompetencji nadać ministrowi sprawiedliwości – powiedział minister sprawiedliwości.

Ziobro podkreślił, że wolność słowa kończy się tam, gdzie "mamy do czynienia ze sprawami karnymi". Jeśli ktoś kogoś wzywa do zabójstwa, to rzecz jasna mamy do czynienia już w przestępstwem i wtedy inne reguły mają zastosowanie.