Docelowo, wszystkie autobusy w Adelajdzie mają być zasilane energią słoneczną.


Za NewLaunches