Docelowo, wszystkie autobusy w Adelajdzie mają być zasilane energią słoneczną.Reklama


Za NewLaunches