Znajomych z USA o kupienie dysku można prosić kierując tutaj

Reklama