Swojego robota Honda zaprojektowała z myślą o pomaganiu starszym w samotnym życiu. Skoro jednak nie jest jeszcze dopracowany, na co dzień służy za "żywą" reklamę i obiekt promujący studia na ścisłych kierunkach. Promocja muzyki wśród młodziezy z Detroit jest najnowszą pozycją na liście umiejętności ASIMO.

Za AkihabaraNews

Reklama