Blisko pół miliarda złotych planuje wydać Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na rozbudowę szerokopasmowego internetu – za trzy lata dostęp do sieci mają mieć wszyscy mieszkańcy województwa.
Reklama
Jak oznajmił sam marszałek Adam Struzik, będzie to największy tego typu projekt w całej Europie, ale samorząd nie zdoła go sfinansować samodzielnie. Koszty inwestycji w 85 proc. pokryte zostaną pieniędzmi pochodzącymi z funduszy unijnych.
Projekt ma objąć 100 proc. instytucji publicznych i przedsiębiorstw (na terenie całego woj. mazowieckiego jest zarejestrowanych 650 tys. firm) oraz 90 proc. mieszkańców województwa. W ramach projektu zaplanowano budowę światłowodowej sieci o łącznej długości przekraczającej 3600 kilometrów. Ta mazowiecka sieć internetowa ma zacząć funkcjonować w 2014 roku.
Działania samorządu Mazowsza są zgodne z Agendą Cyfrową dla Europy, strategicznym dokumentem dotyczącym elektronicznej gospodarki, przygotowanym przez Komisję Europejską. Zakłada ona, że do końca 2020 roku każdy obywatel UE powinien mieć dostęp do szybkiego, szerokopasmowego internetu.
Marszałek województwa mazowieckiego poinformował również, że oprócz tego projektu samorząd realizuje kilka innych związanych z informatyzacją inwestycji, których łączna wartość przekracza 820 mln zł.