Publiczne punkty dostępu do internetu mają nie tylko upowszechniać tę formę komunikacji, ale także ułatwiać dostęp do usług administracji publicznej, świadczonych drogą elektroniczną.

Reklama

"Narzędzia te uczynią również możliwym kontakt i wymianę informacji z policją w nowoczesny sposób" - wyjaśnił Marek Wręczycki z zespołu prasowego śląskiej policji.

Projekt, na którego dofinansowanie zgodził się w grudniu zarząd woj. śląskiego, będzie realizowany przede wszystkim ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2007-2013 - z puli przeznaczonej na rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa systemu internetowych usług informacyjnych z wykorzystaniem sieci infokiosków w jednostkach policji śląskiej" to kolejny projekt informatyczny, realizowany przez śląską policję z unijnych funduszy.

Wcześniej z tych środków m.in. skomputeryzowano komisariaty. Śląscy policjanci wzięli też udział w międzynarodowym projekcie nauki języka angielskiego przez internet. Komendy i komisariaty w regionie otrzymały również wart ponad milion zł sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa na drogach: fotoradary oraz urządzenia do wykrywania u kierowców narkotyków i alkoholu.

Kilka lat temu śląska policja należała do pierwszych w kraju, gdzie pojawiły się komputery z dostępem do internetu; wdrożono też elektroniczny system komunikacji. Wcześniej tylko nieliczne posterunki korzystały z internetu, dysponując jedynie systemem telekopiowym. Obecny system faksowo-mailowy jest oparty na łączach cyfrowych. Projekt kosztował blisko 5 mln zł.