Najwięksi europejscy operatorzy omawiali z unijnym komisarzem ds. konkurencji Joaquinem Almunią pomysł budowy wspólnej sieci telekomunikacyjnej i wspólne wykorzystanie infrastruktury przez operatorów.

Fakt, że takie rozmowy miały miejsce, potwierdziła dla DGP Komisja Europejska. Jeżeli porozumienie dojdzie do skutku, będziemy mieli do czynienia z całkowitym zlikwidowaniem roamingu.

Wszyscy operatorzy w Europie będą płacili za dostęp do sieci europejskiemu operatorowi (infrastrukturalnemu), a połączenia zagraniczne w Europie mogą być w cenie krajowych.