Parlament Europejski za całkowitym zniesieniem opłat roamingowych. Europosłowie zagłosowali za zrównywaniem cen połączeń komórkowych krajowych i zagranicznych w całej Unii od grudnia 2015 roku. Nie kończy to jednak prac nad przepisami.

Reklama

Dodatkowe opłaty za połączenia z telefonów komórkowych za granicą, wysyłane SMS-y czy przesył danych to tylko część dużego pakietu przewidującego reformę rynku telekomunikacyjnego, ale dla konsumentów istotna. Stawki roamingowe i tak od lat sukcesywnie spadają. Teraz deputowani uznali, że powinny być całkowicie zlikwidowane, a ceny połączeń zagranicznych powinny być takie same jak w kraju.

Europosłowie zmienili tym samym propozycję Komisji Europejskiej, która początkowo proponowała tylko zlikwidowanie opłat za połączenia przychodzące. Te wychodzące operatorzy mieli likwidować w kolejnych latach, ale na zasadzie dobrowolności. Teraz przepisami zajmą się kraje członkowskie.