Obowiązek rejestracji kart SIM wchodzi w życie 25 lipca. W zeszłym tygodniu operatorzy spotkali się z przedstawicielami ministerstwa cyfryzacji, by rozwiać wątpliwości na temat wdrożenia tak zwanej ustawy antyterrorystycznej i e-rejestracji. Nieoficjalnie usłyszeli, że dla MSWiA wiarygodny jest tylko tradycyjny sposób rejestracji. Tak więc, bez względu na przepisy, które teoretycznie pozwalają dokonać rejestracji online i tak należałoby pokazać dokument tożsamości pracownikowi kiosku czy w biurze obsługi klienta. - Tu chodzi o kwestie bezpieczeństwa kraju, w takiej sytuacji trudno myśleć tylko o wygodzie klienta czy operatorów - słyszymy w resorcie.

Reklama

Oficjalnie jednak obowiązują zapisy, mówiące o kilku możliwościach e-rejestracji pre-paidów, jak choćby z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo bankowych systemów teleinformatycznych. Na podobnej zasadzie, jak w przypadku programu 500 Plus - tłumaczy Łukasz Bielak z kancelarii SMM Legal - Ustawodawca wykorzystał fakt, że banki mają umowy z klientami i już zweryfikowały ich tożsamość - dodaje. We współpracy z bankami e-rejestrację właścicieli pre-paidów planuje na przykład MVNO, czyli Telestrada.

Na dzień dzisiejszy nie wiemy, jakie procedury przyjmą operatorzy - mówi jednak Karol Manys z ministerstwa cyfryzacji i dodaje, że firmy same planują proces biznesowy w tym zakresie. Ministerstwo nie będzie planowało tych procesów dla operatorów, bo one zależą w dużej mierze od posiadanych możliwości technicznych i infrastrukturalnych - zauważył

Z naszych informacji wynika, że duże telekomy pozostaną zaś przy tradycyjnej rejestracji. Mogą sobie na to pozwolić, bo mają rozbudowaną sieć biur w całej Polsce. Dla części wirtualnych operatorów sprawa robi się problematyczna.

Definitywnie odpadł bowiem jeden z pomysłów na masową e-rejestrację, który od najbliższego poniedziałku chciał wdrożyć Virgin Mobile Polska, największy wirtualny operator w Polsce. Firma chciała weryfikować nowych klientów poprzez specjalną aplikację. Użytkownicy mieli przy jej pomocy przesłać swoje dane i potwierdzić tożsamość, wysyłając skany dowodu osobistego.

Reklama

Urzędnicy zakwestionowali jednak to rozwiązanie. Skany dowodu to nie jest dokument tożsamości - tłumaczy Manys. Według ministerstwa, tożsamość można potwierdzić jedynie dowodem osobistym lub paszportem, a nie ich kopię czy skanem. Virgin Mobile musiał więc błyskawicznie zmieniać plany.

Grażyna Piotrowska-Oliwa, prezes VMP tłumaczy, że choć aplikacja zostanie, to jednak klienci będą musieli w inny sposób zweryfikować swoją tożsamość. Konieczność dodatkowego, fizycznego potwierdzenia tożsamości przez kuriera, oprócz swojej absurdalności w czasach e-commerce, po prostu generuje dodatkowe koszty - mówi.

VMP ma w tej chwili prawie 70 punktów, gdzie można już dziś dokonać fizycznej rejestracji. - To sieć sklepów Telakces, oprócz tego kończymy negocjacje z dystrybutorami, np. Ruchem czy Żabką. Cały czas, jak o tej pory, będziemy wykorzystywać kurierów. Wolałabym nie mówić o kwotach, bo każdy operator sam negocjuje stawki. Ale po stronie operatorów są to koszty zbudowania interfejsów z systemami informatycznymi i zapłaty za rejestrację, która jest konkretną pracą, jaką będą musieli wykonać pracownicy np.kiosków albo kurierzy. Dla małych operatorów wirtualnych, a gros z nich ma po kilkadziesiąt tysięcy klientów, może się okazać, że koszy rejestracji będą zbyt duże. I biznes przestanie im się opłacać - przyznaje Piotrowska-Oliwa.

Co wynika z ustawy?

MSW informuje, że stawa o działaniach antyterrorystycznych w art. 43 wskazuje na jeden z możliwych sposobów rejestracji kart przedpłaconych:

  • Przy zawieraniu umowy w formie pisemnej;
  • Elektronicznie;
  • Inny sposób określony przez dostawcę tych usług.
Rozpoczęcie świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz ich kontynuacja możliwa będzie po podaniu przez abonenta danych i ich potwierdzeniu drogą elektroniczną przy wykorzystaniu:
  •  środków identyfikacji elektronicznej służących do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym banku krajowego,
  •  danych weryfikowanych za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
  •  środków identyfikacji elektronicznej służących do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym dostawcy usług telekomunikacyjnych, jeżeli dane abonenta zostały już zweryfikowane w związku z inną umową,
  •  środków identyfikacji elektronicznej służących do uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym, który spełnia wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20a ust. 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne