W wyniku badania ankietowego firmy TNS na próbie 12 tysięcy osób ( po 1000 osób w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Belgii, Austrii, Holandii, Danii, Szwecji, Norwegii i Finlandii) odkryto również, że w typowym europejskim gospodarstwie domowym stoją dwa telewizory. Zazwyczaj w salonach i sypialniach, rzadziej w kuchni.

Reklama

"Chociaż przejście na standard cyfrowy jest dużo bardziej istotne na jednych rynkach niż na innych, to już dostrzegamy efekty działań edukacyjnych, które w ostatnich latach znacznie zwiększyły świadomość konsumentów w zakresie udoskonaleń technologicznych. Dzięki temu obecnie obserwujemy dużo większy popyt na bardziej zaawansowane odbiorniki niż wcześniej” - wyjaśnia Paweł Binder, specjalista ds. marketingu z firmy LG Electronics.

Imprezy sportowe jak oIimpiada czy mistrzostwa w piłce nożnej stanowią dodatkową zachętę do wymiany telewizora.