Cloud firewall – co to jest?

Reklama

Cloud firewall to zapora sieciowa w chmurze, czyli oparta na wirtualnym oprogramowaniu dostawcy. Jej zadaniem jest filtrowanie pochodzących z różnych źródeł połączeń przychodzących i wychodzących, a następnie blokowanie i przekierowywanie niebezpiecznego ruchu. Z zapory sieciowej w chmurze korzysta jednocześnie wielu użytkowników, którzy zachowują odrębne adresy IP.

Jak usługa cloud firewall wpływa na cyberbezpieczeństwo?

Reklama

Dzięki usłudze cloud firewall klient biznesowy może ochronić swoją sieć lokalną przed niepowołanym dostępem z zewnątrz, a zarazem zapobiec ryzyku niepożądanego udostępniania danych z własnych komputerów do zewnętrznych sieci. Zapora w chmurze pozwala także blokować własnym pracownikom dostęp do szkodliwych lub niepożądanych aplikacji czy stron internetowych, a nawet filtrować cały ruch z określonej lokalizacji, np. z Rosji. Może również służyć blokowaniu rozproszonych ataków typu DDoS.

Dzięki wykorzystaniu wirtualnego środowiska usługa cloud firewall jest prosta i szybka we wdrożeniu. Zarządzanie nią, monitorowanie oraz utrzymanie leży po stronie dostawcy. Klient opłaca natomiast dostęp do usługi w przejrzystym modelu subskrypcyjnym.

Cloud Firewall w ofercie Netii

Netia Cloud Firewall to usługa dostępna dla klientów korzystających u tego operatora z symetrycznego internetu BDI z gwarantowaną przepustowością. Skuteczną ochronę stałego łącza przed potencjalnie niebezpiecznym ruchem zapewniają nowoczesne mechanizmy Next Generation Firewall. W ramach usługi klient otrzymuje dostęp do rozbudowanych raportów, które ukazują próby cyberataków i podjęte działania obronne.

Dodatkowo usługa Netia Cloud Firewall chroni firmę przed innymi cyberzagrożeniami, w tym złośliwym oprogramowaniem, wirusami, robakami, atakami z użyciem metod słownikowych oraz SPAM-em. W wariancie Advanced filtrowany jest dostęp do sieci i aplikacji na poziomie pojedynczego adresu IP w sieci lokalnej. Klient może więc uzyskać wzgląd do raportów dotyczących wybranych komputerów w swojej firmie. Netia zapewnia wsparcie techniczne 24/7/365 oraz niezawodną dostępność usługi, gwarantowaną umową SLA.