Ale zrobimy to w sposób, który na pierwszym miejscu postawi bezpieczeństwo. Dziś o 14:30 podpiszę historyczne rozporządzenie wykonawcze w sprawie sztucznej inteligencji, które właśnie to zrobi - dodał JoeBiden.

Reklama

Czym jest sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja jest przedmiotem badań naukowych informatyki i kognitywistyki, czerpiącej także z osiągnięć psychologii, neurologii, matematyki i filozofii. Sztuczna inteligencja ma dwa podstawowe znaczenia: jest to hipotetyczna inteligencja realizowana w procesie technicznym, a nie naturalnym; jest to nazwa technologii i dziedzina badań naukowych informatyki i kognitywistyki czerpiąca także z osiągnięć psychologii, neurologii, matematyki i filozofii. Sztuczna inteligencja umożliwia systemom technicznym postrzeganie ich otoczenia, radzenie sobie z tym, co postrzegają i rozwiązywanie problemów, działając w kierunku osiągnięcia celów. W informatyce i kognitywistyce oznacza także tworzenie modeli i programów symulujących choć częściowo zachowania inteligentne. Sztuczna inteligencja jest także przedmiotem rozważań filozofii (filozofia sztucznej inteligencji) oraz przedmiotem zainteresowania nauk społecznych.