TSUE, jak wynika z komunikatu UKE, uznał, że model "zero rating" to dyskryminacja oraz oferta sprzeczna z ideą otwartego internetu. Trybunał, wydając bowiem trzy wyroki na wniosek lokalnych sądów powszechnych, powołał się na rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z listopada 2015.

Reklama

Czym jest "zero rating"?

Czym w ogóle jest "zero rating"? To taki model usług, w którym operator nie odejmuje danych z pakietu internetowego przy korzystaniu np. z muzycznych czy filmowych apek streamingowych albo portali społecznościowych.

UKE reaguje na wyroki TSUE

Wyroki TSUE wywołały działania prezesa UKE. "W II półroczu 2023 r., przeprowadzona została kontrola przestrzegania przez największych operatorów mobilnych świadczących usługi dostępu do internetu, przepisu art. 3 ust. 2 i 3 Rozporządzenia. Kontroli zostały poddane oferty największych polskich dostawców usług dostępu do internetu" - czytamy na blogu urzędu. Kontrola wykazała, że nasi operatorzy oferują takowe usługi za dodatkowymi opłatami.

Stąd też urząd nakazał, by takie propozycje całkowicie zniknęły z oferty, a istniejące zostały skasowane.