Zdaniem europosłów, aby skutecznie przeciwdziałać seksualnemu wykorzystywaniu dzieci i rozpowszechnianiu pornografii dziecięcej, konieczne jest kompleksowe podejście. Obejmować powinno ściganie sprawców, ochronę pokrzywdzonych dzieci oraz zapobieganie temu groźnemu zjawisku.

Reklama

W rezolucji podkreślono, że nielegalne treści powinny być natychmiast usuwane i zgłaszane organom ścigania. Obowiązek taki spoczywać powinien na dostawcach usług internetowych.

Aby dochodzenia były skuteczne państwa zapewnić powinny organom ścigania i Europolowi niezbędne fundusze i możliwości techniczne. Parlament wysoko ocenia wprowadzaną reformę ochrony danych. Niesie ona, według posłów, pozytywne zmiany dotyczące ochrony praw dzieci w internecie i zabezpieczeń danych osobowych.

Ponadto dokument apeluje do państw członkowskich by prowadziły kampanie informacyjne o odpowiednim zachowaniu w mediach oraz programach zapobiegania niegodziwemu traktowaniu dzieci w internecie.

ZOBACZ TEŻ: Pedofilia w kręgach władzy? Ofiara: Nigdy nie doświadczyłem takiego bólu>>>