Europejska Agenda Cyfrowa stawia sobie za cel ujednolicenie rynku cyfrowego w oparciu o szybki internet oraz interoperacyjne aplikacje. Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego jest miks technologii stosowanych do dostarczania sieci do firm oraz indywidualnych gospodarstw domowych - zaczynając od światłowodów, kończąc na internecie satelitarnym. Agenda zakłada, że do 2020 roku wszystkie gospodarstwa domowe będą w zasięgu internetu o prędkości 30 Mb/s, a ponad połowa z nich będzie mieć dostęp - do 100 Mb/s.

Reklama

W Polsce jest jak najbardziej możliwe osiągnięcie celów Agendy Cyfrowej - mówi Daniel Zadrożny, dyrektor regionalny Eutelsat Broadband w Polsce, dostawcy internetu satelitarnego. Internet satelitarny jest integralną częścią tego projektu, co zostało w styczniu tego roku przyjęte w programie Polska Cyfrowa. Przewiduje się, że około 5-6 proc. gospodarstw domowych będzie korzystać właśnie z tej technologii jako najbardziej efektywnej kosztowo - dodaje. Z szacunków Eutelsat Broadband wynika, że w kolejnych latach wzrost popytu na pojemność satelitarną będzie rósł.. Sektor FSS, czyli Fixed Satellite Services, rozwija się dynamicznie wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na przesył danych oraz z coraz większym zaangażowaniem satelitów w uzupełnianie sieci naziemnych jak i dedykowanych projektów.

Rozwój LTE to przede wszystkim szansa dla społeczeństwa, ale on nie pokryje całego kraju. My docieramy do ostatnich 5, może 10 proc. gospodarstw domowych i dla nich jest dedykowana nasza oferta. To także dotyczy firm, szczególnie małych i średnich, zlokalizowanych w tych miejscowościach, gdzie nie dotrze szybki mobilny internet. Tam, gdzie go nie będzie, gdzie nie są możliwe usługi odpowiedniej jakości, jesteśmy w stanie dostarczyć stabilną usługę w zasadzie od zaraz - mówi Daniel Zadrożny. Jak podkreśla, coraz częściej internet satelitarny jest stosowany jako usługa zapasowa przez firmy, które potrzebują drugiego, a czasem trzeciego rozwiązania, jako w pełni niezależnego backupu. Jednym z dostawców takiego sposobu dostępu do sieci jest Tooway superszybki internet LTE.

Zdaniem dyrektora Eutelsat Broadband jednym z problemów, które stają na drodze do realizacji celów agendy, jest wciąż zbyt niski stopień cyfryzacji społeczeństwa. Dwa lata temu w Polsce jedna trzecia społeczeństwa przyznawała, że nigdy nie korzystała z internetu (wśród mieszkańców wsi ten odsetek wynosi 40 proc.), a niecałe 60 proc. korzystało z internetu regularnie (w UE odpowiednio 22 proc. i 70 proc.). Problem wykluczenia cyfrowego jest szczególnie poważny w grupie wiekowej 50+ – z internetu nie korzysta 67 proc. tej populacji, czyli ok. 9 mln osób. Poziom umiejętności cyfrowych jest zbliżony do unijnej średniej, ale jesteśmy daleko w tyle za takimi krajami jak Szwecja czy Litwa. Znaczący jest deficyt w średnich i wysokich umiejętnościach.

Eksperci podkreślają, że w Polsce niewystarczający jest również poziom dostępnych e-usług. Szansą na rozwój tych elementów będą fundusze unijne z nowej perspektywy, a konkretnie programy operacyjne Polska Cyfrowa oraz Inteligentny Rozwój. – Jest wiele dobrych inicjatyw zwiększających poziom świadomości. Jednym z projektów, szczególnie dla ludzi w wieku 50+, jest program „Latarnicy”, dzięki któremu starsze osoby i te potencjalnie wykluczone cyfrowo uczą się, co to jest internet, jakie benefity przynosi, jak można w dobry sposób korzystać z internetu - dodaje Zadrożny. Liczymy, że w perspektywie finansowej 2014-2020 weźmiemy udział w większej ilości projektów - wyjaśnia.

Zdradza także plany Eutelsatu na kolejny rok. Planujemy wdrażanie nowych usług oraz rozwój oferty rozwiązań dedykowanych dla firm, stacji radiowych i telewizyjnych. A czymś innowacyjnym na rynku transmisji satelitarnej jest uruchomiona właśnie przez nas usługa Infinite – to dostępu do internetu bez limitu danych - podsumowuje Zadrożny.