Kilkuliterowe skróty angielskich wyrażeń są niezwykle popularne w Internecie. Najpierw powstały w anglojęzycznej części sieci, bardzo szybko rozpowszechniły się jednak na całym świecie. Stały się też tak popularne, że zaczęto używać tych skrótów poza Internetem - trafiły do korporacyjnego slangu, a nawet są używane w mowie potocznej. Poniżej znajdziecie listę najbardziej popularnych skrótów.

Reklama

AFAIK (as far as I know) - Z tego, co wiem

AFK (away from keyboard) - Z dala od komputera

ASAP (as soon as possible) - Tak szybko, jak to możliwe

ATM (at this moment) - W tej chwili

BBL (be back later) - Będę później

BRB (be right back) - Zaraz wracam

BTW (by the way) - Przy okazji

CUL (see you later) - Zobaczymy się później

DBD (don't be stupid) - Nie bądź głupi

DIY (do it yourself) - Zrób to sam

F2F (face to face) - Twarzą w twarz

FAQ (frequently asked queions) - Najczęściej zadawane pytania

FUBAR (f****d up beyond all repair) - Schrzanione poza wszelkimi możliwościami naprawy

FYI (for your information) - Dla twojej informacji

GN (good night) - Dobranoc

Reklama

IMHO (in my humble opinion) - Moim skromnym zdaniem

IRL (in real life) - W prawdziwym życiu

JK (just kidding) - Żartowałem

FYI (for your information) - Dla twojej wiedzy

LMAO (laughing my ass out) - Śmieję się do rozpuku

LOL (lots of laughing) - Dużo śmiechu

MYL (mind your language) - Przestań przeklinać

OMG (oh my God) - O mój Boże

ROTFL (Rolling On The Floor Laughing) - Turlam się na podłodze ze śmiechu

Rolling On The Floor Laughing

ROTFLMAO (Rolling On The Floor Laughing My Ass Off) -Turlam się po podłodze, rycząc ze śmiechu)

RTFF (read the f*****g FAQ) - Przeczytaj ten cholerny FAQ

RTFM (read the f*****g manual) - Przeczytaj cholerną instrukcję

sup (what's up) - Co tam?

TYVM (thank you very much) - Bardzo ci dziękuję

w8 (wait) - Poczekaj

TL;DR (too long, didn't read) - Za długie, nie dałem rady przeczytać

WB (welcome back) - Witaj z powrotem

WTF (what the f**k) - Co się do cholery dzieje?

XOXO (hugs and kissess) - Przytulam i całuję