Badanie - jak informuje URE - dowodzi, że z telefonu komórkowego korzysta więcej niż dziewięciu na dziesięciu respondentów. Dość powszechne jest też wśród Polaków korzystanie z internetu: dostęp do sieci ma 70,5 proc. Polaków, przy czym najwięcej (91,2 proc.)użytkowników posiada mobilny dostęp w telefonie, a ponad połowa ma zainstalowaną w komórce aplikację bankową.

Reklama

Badanie dowodzi, że średnie miesięczne wydatki na telefon komórkowy wynoszą w Polsce ponad 52 zł, jednak najwyższa zadeklarowana kwota to 500 zł. Częścią tego rachunku są opłaty za usługi premium rate jednak korzysta z nich niewiele ponad 4 proc. badanych. Najczęściej - jak informuje UKE - korzystamy z tej usługi po to, by wesprzeć akcję charytatywną.

W przypadku seniorów (60+) tylko 30 proc. używa internetu. Główną obawą przed korzystaniem z sieci jest możliwość stania się ofiarą oszustwa, a także brak przekonania o możliwości nauczenia się obsługi przeglądarki internetowej. Seniorzy stosunkowo rzadko korzystają też z komputera – deklaruje to tylko 26,5 proc. z nich. Główną barierą jest nieumiejętność jego obsługi, ale także brak takiej potrzeby lub dostępu do sprzętu.

Za to niemal 82 proc. osób w wieku 60 lat i więcej korzysta z telefonu komórkowego. Jednocześnie - jak wynika z badania - wciąż jedna piąta seniorów posiada telefon stacjonarny. Zapytani o powody utrzymywania tradycyjnej telefonii, ponad połowa z nich stwierdziła, że robi to "z przyzwyczajenia".

Z kolei z odpowiedzi klientów instytucjonalnych biorących udział w badaniu wynika, że niemal 100 proc. z nich używa telefonów komórkowych, a liczba aktywnych kart SIM przypadających na firmę wyniosła 2,6. Jednocześnie niemal jedna czwarta z nich przyznała, że ma także telefon stacjonarny. Niemal 90 proc. klientów instytucjonalnych posiada dostęp do internetu, "który jest potrzebny do zdobywania niezbędnych informacji, komunikacji z klientami, a także do komunikacji wewnętrznej".

Z badania wynika, że ponad 60 proc. respondentów zna pojęcie „sieci 5G”, ale większość z nich uważa, że aktualne parametry dostępu do internetu w ich firmie są wystarczające do prowadzenia działalności.

ewes/ skr/