Misterium Męki Pańskiej rokrocznie gromadziło dziesiątki tysięcy wiernych. Rzecznik kalwaryjskiego sanktuarium ojciec Tarscycjusz Bukowski podkreślił, że podczas Triduum Paschalnego wszystkie celebracje liturgiczne i nabożeństwa będą odbywały się w bazylice bez udziału wiernych. Będą transmitowane na żywo przez kamery internetowe. Zachęcamy do uczestnictwa online i łączenia się w modlitwie w swoich domach – powiedział. Bernardyn dodał, że zgodnie z rozporządzeniem państwowym obowiązuje zakaz przebywania na terenach zielonych pełniących funkcje publiczne. Zapis ten dotyczy także Dróżek Kalwaryjskich, które są parkiem pielgrzymkowym – podkreślił.

Reklama

Kaplica cudownego obrazu NMP Kalwaryjskiej będzie dostępna na modlitwę od godz. 6 do godz. 17, z zastrzeżeniem, że jednocześnie nie może przebywać w niej więcej niż pięć osób. O. Tarsycjusz poinformował w sobotę o porządku celebracji liturgicznych i nabożeństw w Wielkim Tygodniu.

W Niedzielę Palmową msze św. odprawione zostaną o godz. 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17 i 19. Po Eucharystii o godz. 11 odprawione zostaną Gorzkie Żale, a po 13 – Droga Krzyżowa. Różaniec i Apel Maryjny odbędą się o godz. 20.30. Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy msze św. odprawiane będą o godz. 6, 7, 8, 9, 12, 17 i 19. W Godzinę Miłosierdzia (godz. 15) odprawiona zostanie Droga Krzyżowa i Koronka do Bożego Miłosierdzia, a o godz. 18.30 - Gorzkie Żale. Różaniec i Apel Maryjny odbędą się o godz. 20.30.

Na mszy św. o godz. 19 będą głoszone nauki rekolekcyjne. Zachęcamy do udziału za pośrednictwem kamer internetowych – powiedział rzecznik sanktuarium. W Wielki Czwartek o godz. 6 nastąpi odsłonięcie cudownego obrazu NMP Kalwaryjskiej. Dwie godziny później odprawiona zostanie Jutrznia i nastąpi poświęcenie "Wieczerzy Pańskiej". Tradycyjnie poświęcone opłatki będzie można zabrać po ustaniu epidemii – zaznaczył o. Tarsycjusz. O godz. 15 w Godzinę Miłosierdzia odprawiona zostanie Droga Krzyżowa i Koronka do Bożego Miłosierdzia. Dzień zwieńczy o godz. 18 msza św. Wieczerzy Pańskiej oraz Gorzkie Żale.

Wielki Piątek rozpocznie o godz. 6 odsłonięcie cudownego obrazu NMP Kalwaryjskiej i o godz. 8 Jutrznia. O godz. 10 Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa w bazylice pod przewodnictwem metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego. Będzie ona transmitowana na antenie TVP3" powiedział o. Tarsycjusz. O godz. 15 rozpocznie się nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia. Dwie godziny później odprawiona zostanie Liturgia Męki Pańskiej. Po niej, do godz. 21, nastąpi adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Urządzony on zostanie w kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej – dodał o. Tarsycjusz.

W Wielką Sobotę od godz. 6 do godz. 15 adorowany będzie Najświętszy Sakrament w Grobie Pańskim. O godz. 8 odprawiona zostanie Jutrznia, a o godz. 15 nowenna przed Świętem Bożego Miłosierdzia i Koronka do Bożego Miłosierdzia. O godz. 18 odbędzie się wigilia paschalna. W Niedzielę Wielkanocną o godz. 6 odprawiona zostanie rezurekcja. Kolejne msze św. o godz.: 9, 11, 13, 15, 17 i 19. "Udział wiernych regulują zarządzenia państwowe" – wyjaśnił o. Tarsycjusz.

Kalwaryjskie Misterium Męki Pańskiej rokrocznie gromadzi dziesiątki tysięcy wiernych. Tradycja ich organizowania sięga początków XVII w., gdy ufundowany został tam klasztor Bernardynów. Początkowo odbywały się one tylko w Wielki Piątek. Z biegiem czasu zostały rozszerzone. Obecnie inauguruje je misterium pokazujące tryumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową. Wieńczą je uroczystości Wielkiego Piątku.

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej jest jednym z głównych ośrodków kultu maryjnego i pasyjnego w Polsce. Jego fundatorami była rodzina Zebrzydowskich. Równocześnie z klasztorem Bernardynów, którzy do dziś opiekują się sanktuarium, wybudowano Dróżki Męki Pańskiej, przypominające kompozycją miejsca święte w Jerozolimie.