Technologia opatentowana przez Infosys zakłada, że na podstawie serii dwuwymiarowych zdjęć (np. z aparatu cyfrowego w telefonie) urządzenie składać będzie obraz trójwymiarowy. Dodatkowy wymiar wyliczony będzie z pomocą działania matematycznego zwanego transformacją Fouriera.

Największym problemem z wysyłaniem trójwymiarowego obrazu jest potężna ilość danych potrzebna do jego opisania. Dotychczasowe transmisje, jak Telstry pod koniec maja, zakładały użycie sieci o ogromnej przepustowości.

Wedle przyznanego w USA patentu, złożone trójwymiarowe obrazy holograficzne będą w stanie "przecisnąć się" wąskimi kanałami istniejących dziś sieci telekomunikacyjnych pod postacią nieobrobionych danych. Trójwymiarowy obraz budowany będzie każdorazowo w urządzeniu po stronie odbiorcy.

Aha, wideo dołączone do tekstu jest jedynie pomysłową animacją.