Test przeprowadzono w okolicach ruchliwej stacji metra JR Ikebukuro. Znaki zainstalowano w wejściu do urzędu pocztowego raz przy przystanku autobusowym. Pierwsza tablica miała 1 na 3,2 metra, a druga - 40 na 60 cm.

Reklama

Oba znaki informowały o ryzyku związanym z zagrożeniami naturalnymi oraz rady, jak zachować się w razie katastrofy. Informacje prezentowane na e-inkowych ekranach były przesyłane bezprzewodowo z centrum ratunkowego w Toshima Life and Industry Plaza.

Celem eksperymentu było sprawdzenie, jak tego rodzaju system powiadamiania o zagrożeniu oraz procedurach ewakuacji sprawdziłby się w sytuacji, gdy katastrofa uniemożliwiłaby ludziom powrót do domów.

Zaletą e-inkowych tablic jest to, że zużywają bardzo mało energii oraz że informacje na nich prezentowane są łatwe do odczytania.