Wpływowi Facebooka na wyniki w nauce postanowiła przyjrzeć się Aryn Karpinski, pedagog z Ohio State University. Jak się okazało, średnia ocen osób przyznających się do regularnego korzystania z portalu wahała się między 3 a 3,5. Z kolei średnia ocen studentów, którzy zadeklarowali, że nie korzystają z Facebooka, była nieco wyższa i wynosiła od 3,5 do 4. Ponadto z ankiety przeprowadzonej przez Karpinską wynika, że facebookowcy poświęcali na naukę od jednej do pięciu godzin tygodniowo. Z kolei studenci nieużywający Facebooka podali, że uczyli się od 11 do 15 godzin tygodniowo.

Reklama

Autorka badań zaznacza, że ich wyniki nie wykazały bezpośredniej zależności przyczynowo-skutkowej między nadużywaniem Facebooka a gorszymi ocenami. "Chciałam tylko zwrócić uwagę, że jest tu jakiś związek, ale jednakże rolę odgrywają tu pewnie i inne czynniki oraz zmienne" - podkreśla Aryn Karpinski.