Naukowcy z Instytutu Nauk Informatycznych i Matematyki (IIMS) w Auckland prowadzą zaawansowane badania nad "systemami inteligentnego nauczania". Ich pierwszym dzieckiem jest właśnie Eve. Na razie potrafi jedynie uczyć matematyki (wybór nie dziwi), ale docelowo stać się ma uniwersalną nauczycielką. Dziecko będzie mogło robić z nią ćwiczenia i słuchać wykładów. Niezależnie od tematu mechanizm ATS wykryje znudzenie lub zainteresowanie danym tematem. Sposób i treść wykładu będą wówczas odpowiednio modyfikowane.

Za PriMidi

Reklama