Informacja prasowa SONY w wersji oryginalnej i z tłumaczeniem