E.M.A. ma 38 centymetrów i duży wachlarz umiejętności. Poza tymi scenicznymi, jest kilka praktycznych. Może, na przykład, obsługiwać przyjęcia, witając gości przy drzwiach. Na targach może rozdawać ulotki, dzięki czujnikom na podczerwień omijając przeszkody. SEGA swojego robota chce rozprowadzać w Japonii, o eksporcie nic nie wiemy.

Za AkihabaraNews