Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji, ponieważ Komisji nie udało się wykazać w sposób wymagany prawem, że istniała korzyść w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej - stwierdził w środowym orzeczeniu Sąd UE, odnosząc się do unijnych reguł konkurencji.

Reklama

KE nakazała wcześniej firmie Apple zwrot 13 mld euro do budżetu Irlandii, uznając, że amerykański koncern na terenie tego kraju skorzystał z niedozwolonej pomocy publicznej.

Sąd Unii Europejskiej w Luksemburgu jest pierwszą instancją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.