Po chwilowym przyspieszeniu projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) znowu utknął. Jest procedowany już od września 2020 r. – prace nad nim zaczęło Ministerstwo Cyfryzacji, a teraz kontynuuje je kancelaria premiera.
Reklama
Pod koniec stycznia Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych pozytywnie zaopiniował KSC. Przedstawiciele branży i środowisk biznesowych podkreślali wówczas, jak ważne jest "pilne rozpoczęcie i przeprowadzenie w pełni przejrzystego i prawnie bezpiecznego przydziału pasma C" na sieć 5G. Akceptacja nowelizacji KSC przynajmniej na poziomie Rady Ministrów jest warunkiem rozpoczęcia przez Urząd Komunikacji Elektronicznej konsultacji dokumentacji aukcyjnej. A bez aukcji budowa ogólnopolskiej sieci piątej generacji nie nabierze tempa.