Według UKE zgodnie z unijnym prawem dostawcy internetu w sieciach stacjonarnych są zobowiązani do podawania w umowach minimalnych, zwykle dostępnych i maksymalnych oferowanych prędkości transmisji danych.

Reklama

Dzięki nowej aplikacji konsument będzie mógł sprawdzić, jakie są rzeczywiste prędkości wysyłania i pobierania danych, opóźnienie oraz zmienność opóźnienia w swojej sieci stacjonarnej. Jak przekonuje UKE, w odróżnieniu od innych dostępnych w sieci narzędzi aplikacja pozwoli na wiarygodny pomiar usługi, gdyż zweryfikuje, w jakich warunkach był realizowany. Aplikacja sprawdza też m.in. takie elementy jak obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łącz VPN, natężenie generowanego ruchu, liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika.

Aby skorzystać z wersji testowej mechanizmu, należy wejść na stronę: https://pro.speedtest.pl i zarejestrować się. Po zalogowaniu się na utworzone konto należy pobrać i zainstalować aplikację dla komputerów osobistych. Po przygotowaniu komputera zgodnie z instrukcją można zmierzyć jakość usługi. Otwarte testy potrwają do 31 października 2018 r.

Wyniki testów mają na razie charakter wyłącznie informacyjny i jeszcze nie mogą służyć w celach reklamacyjnych. Jednak po ich zakończeniu, UKE ma dokonać ostatecznej weryfikacji zgodności mechanizmu z wymogami technicznymi i zadecyduje o jego certyfikacji. Jeśli certyfikat zostanie przyznany, wówczas wyniki będą podstawą do skutecznego dochodzenia roszczeń wobec dostawców. Dlatego zdaniem UKE wdrożenie mechanizmu przyczyni się do zwiększenia ochrony użytkowników i konkurencji między dostawcami w oparciu o jakość świadczonych usług.

Z tego względu UKE zwraca się też do konsumentów, wykonujących testy o zgłaszanie uwag związanych z funkcjonowaniem aplikacji pod adres: beta@pro.speedtest.pl, co ma ułatwić jej ocenę i udoskonalenie.

System pomiarowy przygotowuje wybrana w konkursie firma V-Speed sp. z o.o. System składać się będzie z serwisu internetowego oraz aplikacji na komputery stacjonarne i aplikacji WEB. Dostępna będzie także aplikacja mobilna (działająca na Android oraz iOS), jednak z uwagi na uwarunkowania prawne i techniczne, wyniki mobilnych pomiarów będą miały walor wyłącznie informacyjny.

Reklama