Rząd przyjął we wtorek projekty ustaw uzupełniających tzw. tarczę antykryzysową. Zmiany dotyczą m.in. ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Reklama

"Ogłoszenie zawieszenia aukcji przez Prezesa UKE nastąpiło 16 kwietnia 2020 r., z datą obowiązywania od 31 marca br. - mimo że we wskazanym okresie były udzielane odpowiedzi na pytania, a nawet została złożona wstępna oferta - podważa jej (aukcji - PAP) status prawny" - napisano w komunikacie ministerstwa.

"Jednocześnie zawieszenie postępowania na czas epidemii z założeniem, że terminy będą biegły dalej po zakończeniu stanu epidemii, jest niezgodne z dokumentacją aukcyjną, która przewiduje datę dzienną na składanie ofert i nie daje Prezesowi UKE możliwości zmiany jej treści" - dodano.

Urząd Komunikacji Elektronicznej, w związku z przepisami ustawy o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, od 31 marca zawiesił bieg terminu składania ofert wstępnych w ogłoszonej 6 marca aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz.

Zdaniem resortu, doprowadziło to do wprowadzenia w aukcji wątpliwości formalnych, które mogą podważyć cały proces w postępowaniu sądowym.

"Intencją rządu jest jak najszybsze wprowadzenie do Polski komercyjnie funkcjonującej sieci piątej generacji (5G) i dotrzymanie terminów określonych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Dlatego mając na uwadze możliwe konsekwencje, a także wspomniane wyżej kwestie związane z bezpieczeństwem, podjęto decyzję o konieczności powtórzenia całego postępowania" - napisano.

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym dotyczą również m.in. tego, by w projekcie decyzji rezerwacyjnej Prezes UKE obligatoryjnie określał wymogi w zakresie bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej.

Wcześniej zobowiązany będzie do przekazania ich do zaopiniowania przez Kolegium ds. cyberbezpieczeństwa.

Zaproponowane przepisy to pierwszy etap wdrożenia w Polsce Dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (EKŁE).