Centrum Informacyjne Rządu poinformowało w komunikacie, że na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął uchwałę zmieniającą uchwałę ws. przyjęcia programu rozwoju "Narodowy Plan Szerokopasmowy", przedłożoną przez ministra cyfryzacji

Reklama

"Narodowy Plan Szerokopasmowy określa politykę rządu dotyczącą zapewnienia obywatelom i przedsiębiorcom dostępu do nowoczesnych usług komunikacji elektronicznej. Dokument został dostosowany do nowych celów rozwoju sieci łączności elektronicznej, wytyczonych przez Komisję Europejską" - dodano.

CIR wyjaśniło, że rząd zdecydował, iż do 2025 r. obywatele będą mieli powszechny dostęp do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, z możliwością modyfikacji do przepustowości mierzonych w Gb/s. Internet o przepustowości na poziomie przynajmniej 1 Gb/s ma być dostępny we wszystkich miejscach stanowiących "główną siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego". Jak wyjaśniono chodzi o: szkoły, węzły transportowe i główne miejsca świadczenia usług publicznych. Dotyczy to także przedsiębiorstw prowadzących intensywną działalność w internecie.

Program przewiduje też w "pełni rozwiniętą łączność 5G na wszystkich najważniejszych szlakach komunikacyjnych i w głównych ośrodkach miejskich".

Reklama

"Narodowy Plan Szerokopasmowy" (NPS) jest rządowym programem rozwoju, określającym działania oraz środki w celu zapewnienia powszechnego, bardzo szybkiego i niezawodnego szerokopasmowego dostępu do internetu dla wzmocnienia filarów konkurencyjności polskiej gospodarki i społecznej spójności.

Został przyjęty w formie uchwały przez rząd Donalda Tuska w styczniu 2014 r. jako rządowy program rozwoju infrastruktury szerokopasmowej w kraju w ramach Strategii Sprawne Państwo 2020.