Największe wątpliwości Komisji wzbudziły zwłaszcza polskie przepisy w zakresie ustalania cen hurtowych za usługi telekomunikacyjne, które operatorzy alternatywni muszą zapłacić, aby uzyskać dostęp do sieci operatora dominującego. Mogą one powodować niepewność i być dyskryminujące dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Zdaniem KE, pewność prawa jest niezbędna, aby operatorzy mogli oferować polskim obywatelom i przedsiębiorstwom konkurencyjne usługi po konkurencyjnych cenach.

Reklama

Wniosek skierowany do Polski ma formę tzw. uzasadnionej opinii stanowiącej część unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Polska ma teraz dwa miesiące na poinformowanie Komisji o środkach podjętych w celu zapewnienia zgodności z przepisami UE w dziedzinie telekomunikacji. Jeśli polskie władze tego nie zrobią, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

Nowe środki legislacyjne nie zostaną jednak przyjęte przed majem 2011 r.