Reklama

Urządzenie otrzymało skrót PCASS, co oznacza System Monitorowania Wstępnej Oceny Wiarygodności (Preliminary Credibility Assessment Screening System) i podłączane jest do 'cywilnego' cyfrowego asystenta TDS Ranger. Zestaw kosztuje 7,5 tys. dolarów, Departament Obrony kupił ich 94 sztuki.

Za MSNBC