W Polsce tylko 44 proc. obywateli posiada co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe, co jest jednym z najniższych wyników w Unii Europejskiej.

Reklama

Dofinansowanie szkoleń

W odpowiedzi na ten problem, Ministerstwo Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiły pięć nowych konkursów na dofinansowanie szkoleń, które mają podnieść kompetencje cyfrowe Polaków. Programy te, współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy, przewidują wsparcie o łącznej wartości blisko 400 mln zł.

W dzisiejszych czasach umiejętności cyfrowe są nieodzowne. Bez względu na to, czy jesteśmy nauczycielami, urzędnikami, czy obywatelami korzystającymi z usług internetowych, musimy umieć sprawnie i bezpiecznie poruszać się w świecie technologii. Chcemy, aby każdy miał równy dostęp do wiedzy i umiejętności, które umożliwiają pełne uczestnictwo w nowoczesnym społeczeństwie - mówił wicepremier minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, dodając, że inwestycje w technologię to inwestycje w przyszłość kraju.

Ministerstwo Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłaszają pięć nowych konkursów na dofinansowanie szkoleń dla różnych grup odbiorców

Reklama

Dla kogo konkurs?

Nauczyciele przedszkolni: Celem projektu jest stworzenie szkoleń, które umożliwią nauczycielom przedszkoli lepsze wykorzystanie technologii cyfrowych podczas pracy z dziećmi. Szkolenia będą skupiać się na praktycznych narzędziach i strategiach, które pomogą pedagogom w tworzeniu angażujących zajęć, rozwijających umiejętności dzieci w zakresie korzystania z technologii.
Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych: Celem projektu jest zapewnienie nauczycielom profesjonalnych szkoleń, które umożliwią im skuteczne wykorzystanie technologii cyfrowych w procesie nauczania. Szkolenia te obejmują również przekazywanie wiedzy na temat bezpieczeństwa w sieci i radzenia sobie z zagrożeniami cyfrowymi. Dzięki temu programowi nauczyciele lepiej przygotują uczniów do życia w erze cyfrowej.
Obywatele: Program szkoleń skierowany będzie do obywateli, którzy mają małe lub żadne umiejętności cyfrowe. Uczestnicy tych zajęć będą mogli znacząco zwiększyć swoje kompetencje w zakresie obsługi komputera i efektywnego korzystania z internetu.

Osoby wykluczone cyfrowo: Szkolenia dla tej grupy mają na celu nauczenie uczestników korzystania z usług internetowych, załatwiania spraw urzędowych online, obsługi komputera oraz bezpiecznego korzystania z internetu.

Kiedy nabór?

Wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub kulturalną oraz szkoły wyższe. Nabór trwa od 28.06.2024 r. do 14.08.2024 r.