Impact re:action 2020 connected by Krakow to nie tylko ponad 200 tys. widzów, uczestniczących w pierwszym, cyfrowym wydarzeniu o takiej skali w regionie CEE. To także seria intensywnych spotkań liderów w formule roundtable, gromadzących kluczowe osoby z polskiej sceny politycznej, gospodarczej i technologicznej. Paweł Borys (PFR), wicepremier Jadwiga Emilewicz, Bartosz Ciołkowski (Mastercard), Piotr Arak (PIE), Przemysław Gdański (BNP Paribas), Piotr Dardziński (Sieć Badawcza Łukasiewicz), biotechnologicznego.

Reklama

Powrót do jedności

Cyfrowe roundtables miały jeden, podstawowy cel: usprawnić wypracowanie wspólnych recept i ich wdrażanie w realiach świata po Wielkim Resecie, jednocześnie przywracając zerwane przez pandemię relacje między głównymi rozgrywającymi na scenie gospodarczo-politycznej. Hasło „networking is the king” pozostaje aktualne, dlatego też kilkudziesięciu dyskutantów zebrało się na zamkniętych spotkaniach obejmujących takie obszary jak m.in. stan polskiej gospodarki na czerwiec 2020, scenariusze na kolejne kwartały, zrewidowane plany, najnowsze obserwacje i diagnozy. Tadeusz Kościński, minister finansów, otwierając dyskusję zapytał wprost: „Czy odrobiliśmy lekcje z poprzedniego, globalnego kryzysu?”.

Wygląda na to, że jak na razie mądry Polak przed szkodą, ale nie tylko, bo i Amerykanin czy Niemiec oraz Brytyjczyk.

- Obecnie państwa intensywnie wspierają banki, rozumiejąc, że bez takiej współpracy rośnie ryzyko ich upadłości i rozchwiania całego systemu – podkreślał Tadeusz Kościński.

Reklama

Gotowi i skoordynowani

Reklama

- Firmy w Polsce są lepiej przygotowane do spadku koniunktury niż wraz z poprzednimi kryzysami. Mają lepsze zapasy, lepszą płynność i mniejsze długi niż w np. 2008-2009 r. – diagnozował Leszek Skiba, nowy prezes Banku Pekao SA.

Nikt z uczestników licznych roundtables nie kwestionował faktu, że choć lockdown był dla gospodarki szokiem i widmo kolejnych fal pandemii wisi nad gospodarką, to jednocześnie refleks rządów i banków centralnych spowodował, że zamiast paniki pojawiły się racjonalne zachowania firm jak i całych rynków. A skoro taki scenariusz działania sprawdził się, to narodziła się właśnie nowa, kryzysowa doktryna gospodarczo-polityczna.

- Udało się szybko wprowadzić skoordynowaną akcję banków centralnych, a było naprawdę blisko upadłości znaczących instytucji. Udało się tego uniknąć – przyznawał podczas jednego ze spotkań roundtable Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, jeden z najaktywniejszych dyskutantów Impact re:action 2020 connected by Krakow.

Inspirację co do tego, jak można w skoordynowany sposób przenosić góry w biznesie dał Wiktor Janicki, dyrektor generalne Roche Polska, którego Globalne Centrum Usług Informatycznych Roche rokrocznie w Polsce 700 mln zł na innowacje w Polsce.

- Teraz w biotechnologii kluczowe jest podejście interdyscyplinarne, połączenie medycyny z informatyką i praca na żywych danych – podkreślał menedżer.

Kolejna dawka wiedzy i inspiracji

Swoje pomysły, spostrzeżenia, przestrogi i recepty w czasie roundtable wymieniali także liderzy poszczególnych firm, kluczowych dla polskiej – i nie tylko – gospodarki. To np. Bartosz Ciołkowski (Mastercard), który mówił że „możemy mieć wiele recept i pomysłów, ale bieżące działania muszą mieć jedno, podstawowe tło i narrację. To bezwzględna cyfryzacja, też jest na to czas”.

Ważny głos w dyskusji zabrali także m.in. Beata Daszyńska-Muzyczka (BGK), Przemysław Gdański (BNP Paribas), Adam Marciniak (PKO BP), Artur Waliszewski (Google), Paweł Kolczyński (ARP), Kazimierz Karolczak (GZM) czy Paweł Przewięźlikowski (Ryvu Therapeutics) jak i Damian Zapłata (Allegro) oraz Paweł Jakubik (Microsoft). Spotkania te, z dala od oka publiki, pokazały, że nawet w cyfrowych realiach można łączyć ludzi, idee i nawiązywać nowe sojusze. Sprawy m.in. cyfryzacji gospodarki, radykalnych zmian w organizacji nauki w Polsce, szans dla biało-czerwonej biotechnologii poruszane były na intensywnych spotkaniach. Ich uczestnicy w kolejnych miesiącach spotykać się będą regularnie w formule roundtables. Tak by przy kolejnym Impact’20 podzielić się z szeroką publicznością kolejną dawką rozwiązań, kroków i raportów, potrzebnych na następne miesiące redefiniowania biznesu w skali globalnej.