Projekt ustawy został już przyjęty przez Zgromadzenie Narodowe, niższą izbę francuskiego parlamentu, na początku marca. Zgłosili go posłowie centroprawicowego ugrupowania Horizons, które posiada 29 posłów w 577-osobowej izbie.

Reklama

Celem nowego prawa ma być ochrona dzieci przed szkodami wyrządzanymi przez sieci społecznościowe, zwłaszcza w sferze zdrowia psychicznego. Według Laurenta Marcangeliego z partii Horizons wprowadzenie tego rozwiązania do francuskiego prawa byłoby również konkretnym krokiem naprzód w ograniczaniu cyberprzemocy wśród młodzieży.Dwa miliony dzieci narażonych jest na kontakt z treściami pornograficznymi każdego miesiąca, a milion uczniów pada ofiarą cyberprzemocy – stwierdził minister ds. transformacji cyfrowej Jean-Noel Barrot.

Twórcy prawa powołują się na dokumenty Meta

Reklama

Dla uzasadnienia nowego prawa wnioskodawcy powołują się m.in. na wewnętrzne dokumenty grupy Meta, właściciela Facebooka i Instagrama; według nich 32 proc. nastolatek, które mają kompleksy z powodu swojego wyglądu, czuje się gorzej z tej przyczyny po wchodzeniu na Instagrama. Jeśli nowe prawo zostanie przyjęte, umożliwi pociąganie portali społecznościowych do odpowiedzialności – zaznacza socjolożka Divina Frau-Meigs, cytowana przez dziennik "Le Monde”.

Według badań stowarzyszenia Generation numerique, na które powoływali się posłowie partii Horizons, w 2021 roku co najmniej 63 proc. osób poniżej 13 roku życia miało konto na co najmniej jednej sieci społecznościowej.

Projekt ma teraz zostać poddany pod głosowanie w Senacie, gdzie większość posiada centroprawica. W izbie wyższej francuskiego parlamentu toczy się również debata nad projektem ustawy kładącej kres tzw. sharentingowi, czyli publikowaniu przez rodziców wizerunku dziecka w mediach społecznościowych. (PAP)

mrf/ mms/