TSUE stwierdził w wyroku, że choć prawo unijne zobowiązuje właściciela wyszukiwarki internetowej (w tym przypadku Google) do usunięcia z niej linków dotyczących danej osoby w odniesieniu do unijnych wersji strony internetowej, to nie zobowiązuje go do dokonania takiego usunięcia odnośników we wszystkich wersjach swojej wyszukiwarki. Zatem np. linki dotyczącej danej osoby, których nie można odnaleźć we francuskiej wersji przeglądarki, można nadal znaleźć np. w wersji amerykańskiej.

Reklama

Sprawa do TSUE trafiła, gdy 10 marca 2016 r. francuski urząd ochrony danych osobowych CNIL nałożył na Google karę w wysokości 100 tys. euro, gdy firma odmówiła usunięcia linków na wniosek osoby powołującej się na prawo do bycia zapomnianym, w odniesieniu do wszystkich rozszerzeń nazwy domeny swej wyszukiwarki.

Google zwrócił się do francuskiej Rady Stanu (Conseil d’Etat), organu opiniującego akty prawne rządu pod kątem ich zgodności z prawem, o stwierdzenie nieważności decyzji z marca 2016 r., a ta skierowała w tej sprawie pytania prejudycjalne do Trybunału w Luksemburgu.

Reklama

Rada Stanu chciała ustalić, czy przepisy prawa UE dotyczące ochrony danych osobowych należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji, gdy operator wyszukiwarki uwzględnia wniosek o usunięcie linków, jest on zobowiązany do usunięcia owych linków ze wszystkich wersji swojej wyszukiwarki, czy też jest zobowiązany do usunięcia linków tylko z wersji wyszukiwarki, które odpowiadają wszystkim państwom członkowskim. TSUE przychylił się do drugiej wersji.