O zakończeniu prac nad Strategią minister Zagórski poinformował na konferencji prasowej zorganizowanej we wtorek, pierwszego dnia 5. Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa Cybersec w Katowicach.

Reklama

Strategia Cyberbezpieczeństwa jest kontynuacją dotychczasowych prac i działań. Co istotne, to dokument powstały po tym, jak weszła w życie ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, gdy ten system instytucjonalny został utworzony. W związku z tym jej głównym celem jest wzmocnienie tego systemu instytucjonalnego, także zwiększenie odporności systemu na zagrożenia cybernetyczne - wyjaśnił minister Zagórski.

Mamy w tym kilka celów szczegółowych, w tym m.in. podnoszenie świadomości, rozwijanie narzędzi, także wytwarzanych w Polsce. Ważnym elementem jest też współpraca międzynarodowa, która powinna być kontynuowana i będzie, dlatego, że jeśli chodzi o tego typu zagrożenia i ten komponent naszego bezpieczeństwa, żadne państwo nie jest go w stanie zrealizować w pełni samodzielnie - dodał szef MC.

Jak wynika z informacji tego resortu, Strategia Cyberbezpieczeństwa RP określa strategiczne cele oraz środki polityczne i regulacyjne, które trzeba zrealizować, aby systemy informacyjne, operatorzy usług kluczowych, operatorzy infrastruktury krytycznej, dostawcy usług cyfrowych oraz administracja publiczna były odporne na incydenty w cyberprzestrzeni.

Przyjęty w formie uchwały Rady Ministrów dokument zastępuje Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa na lata 2017-2022. Główne zmiany w Strategii wynikają z: wejścia w życie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz aktualnych wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem - jak zabezpieczenie rozwiązań w ramach technologii 5G, upowszechnienie przetwarzania w chmurze czy konieczność poszerzania świadomości w społeczeństwie.