"Pandemia Covid-19 i ograniczenia związane z przemieszczeniem się, wpłynęły na wykorzystanie usług w roamingu. W 2020 r. aktywność w roamingu odnotowano tylko dla około 17 proc. kart SIM podczas, gdy rok wcześniej było to około 30 proc.. Widać więc, że Polacy znacznie mniej wyjeżdżali za granicę, ale widać również jeszcze większą niż w latach poprzednich dominację kierunków zarobkowych" - czytamy w komunikacie na stronie UKE.

Reklama

Gdzie najwięcej korzystamy z roamingu?

"Niezmienną popularnością cieszą się Niemcy, gdzie Polacy wykorzystują mniej więcej takie wolumeny usług, jak we wszystkich pozostałych krajach EOG łącznie. Mówiąc inaczej – połowę roamignowego ruchu Polaków na obszarze EOG, zarówno jeżeli chodzi o połączenia, jak i wiadomość oraz transmisję danych, obsługują niemieckie sieci" - wynika z raportu. "Jednak Włochy, dotychczas zajmujące czwarte miejsce, nie znalazły się w 2020 r. w pierwszej 5-tce, po spadku wykorzystania o ponad 20% w ujęciu rocznym. Ich miejsce zajęła Belgia, gdzie zużycie np. w przypadku transmisji danych wzrosło o 47%, mimo że było i tak niższe niż we Włoszech w 2019" - dodaje UKE.

Duże spadki w II kwartale 2020

"Wpływ pandemii widoczny jest szczególnie w II kwartale 2020 r., kiedy to spadło wykorzystanie usług w roamingu aktywnym. Porównując z rokiem ubiegłym mamy spadki zużycia rzędu 16 proc. w przypadku połączeń głosowych i 10 proc. w przypadku transmisji danych. W skali całego roku przełożyło się to na efektywne spadki wykorzystania usług głosowych i SMS-ów" - podaje UKE. Według raportu wzrosło jednak zużycie internetu w pandemii. "W całym 2020, jedynie w przypadku transmisji danych obserwujemy wzrost o 18 proc. wynikający z generalnie rosnącego zapotrzebowania na tę usługę, widocznego również w przypadku zużycia krajowego. Tempo tego wzrostu w 2020 r. jest jednak wyraźnie niższe niż w 2019 (ok. 40 proc. )" - czytamy.

Także mniej cudzoziemców korzystało w Polsce z roamingu, co oznacza, że polscy operatorzy sieci stracili część zysków. "Roaming pasywny pokazuje znaczne spadki w ujęciu rocznym dla wszystkich usług (-9 proc. transmisja danych, -17 proc. głos i -36 proc. SMS), co oznacza mniejsze korzystanie z usług roamingu przez obcokrajowców przebywających w Polsce, a tym samym niższe przychody hurtowe dla polskich operatorów infrastrukturalnych" - podsumowuje UKE