Kompensacja emisji dwutlenku węgla może być jedną z najbardziej skutecznych metod obniżania poziomu emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Kredyty węglowe są zwykle określane w tonach metrycznych, a każda taka tona nie jest jednak łatwo podzielna. W takich ilościach nie da się ich łatwo zbyć z myślą o kompensacji codziennych zakupów. Razer wychodzi temu wyzwaniu naprzeciw dzięki Restorify, działając na rzecz wizji OECD, według której cena 147 dolarów za tonę węgla do 2030 roku umożliwiłaby osiągnięcie prawdziwej neutralności emisyjnej do 2050 roku w skali globalnej.

Reklama

Restorify to rozwiązanie, które zostało opracowane, by promować większą transparentność i odpowiedzialność na rynku węgla oraz dać przedsiębiorstwom możliwość równoważenia wytwarzanych emisji przy jednoczesnym włączeniu konsumentów w proces kompensacji tych emisji.

Razer dąży do zerowej emisji netto do 2030 r. W ramach przyjętej strategii, firma stawia na ograniczenie poziomu emisji i recykling. Razer działa zgodnie z koncepcją „Life Cycle Thinking”, co oznacza, że stosuje najlepsze praktyki umożliwiające ograniczenie poziomu emisji na kluczowych etapach cyklu życia swoich produktów – od pozyskiwania surowców produkcyjnych, poprzez etapy produkcji i transportu, aż po koniec cyklu życia danego produktu.

Dla konsumentów: Restorify jako rozwiązanie płatnicze neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla

Reklama

Restorify "rozdrabnia” kredyty węglowe w procesie zwrotu kosztów transakcji, dzięki czemu stają się one dostępne w mniejszych nominałach, co z kolei sprawia, że konsumenci mogą uczynić offsety węglowe częścią swojej codzienności. Celem Restorify jest odbudowanie zaufania publicznego do offsetów węglowych poprzez udostępnianie konsumentom offsetów wyłącznie identyfikowalnych, przyczyniających się w konkretny i potwierdzony sposób do neutralności emisyjnej. Konkurencja obiecuje kompensację emisji dwutlenku węgla w przyszłości, natomiast w przypadku Restorify konsumenci mogą być pewni, że emisje związane z ich zakupami zostały już skompensowane.

Razer uruchomił szereg projektów związanych z kredytami węglowymi, które mają na celu realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Aby osiągnąć ten ambitny cel, Razer współpracuje ściśle z zaufanymi partnerami, wśród których znajdują się m.in. wiodący dostawca rozwiązań energetycznych i miejskich – GoNetZero, czy np. ESGpedia, która stanowi bazę kompletnych, identyfikowalnych danych na temat wysokiej jakości kredytów węglowych, gromadzonych od momentu ich powstania do wycofania z użytku, czy też Amazon Web Services (AWS) – lider globalnego rynku chmury publicznej.

Oferowany w ramach Restorify neutralny emisyjnie koszyk zakupowy z możliwością śledzenia emisji dwutlenku węgla daje konsumentom wgląd w ślad węglowy danego produktu, dzięki czemu będą mogli oni podejmować bardziej świadome decyzje zakupowe. Co więcej, w momencie dokonywania zakupów będą oni mogli skompensować emisje węglowe powiązaną z zakupionymi produktami za pomocą kredytów węglowych, które zostały już wycofane ze sprawdzonych rejestrów węglowych. Po zakupie kredytów węglowych, konsumenci otrzymają certyfikat, gdzie znajdą informacje na temat całkowitej ilości emisji dwutlenku węgla, która została skompensowana przez ich zakup, na temat projektu, który został wsparty przez wycofane kredyty (w tym również na temat tego, w jakim kraju dany projekt jest realizowany), a także na temat standardu certyfikacji. Tego typu indywidualne transakcje ułamkowe są rejestrowane cyfrowo w rejestrze ESGpedii, gdzie konsumenci mogą zobaczyć, jak ich zakupy przyczyniają się do kompensacji emisji dwutlenku węgla. Konsumenckiemu rynkowi offsetów węglowych w obecnym kształcie brakuje właśnie takiej transparentności. Realizowane projekty będą również regularnie monitorowane i poddawane audytom, aby konsumenci mieli pewność co do pochodzenia i jakości nabywanych kredytów węglowych.

Dla biznesu: Razer dzieli się swoimi najlepszymi praktykami

Razer wierzy, że marki powinny stawiać na transparentność, przejrzystość i uczciwość wobec konsumentów w kwestii śladu węglowego oferowanych produktów, aby mieli oni możliwość dokonywania odpowiedzialnych wyborów konsumenckich. Dlatego usługa Restorify korzysta z kalkulatora emisji generowanych przez produkty wytwarzane masowo. Pomaga on firmom oszacować generowany ślad węglowy na podstawie emisji danego produktu w ujęciu całego cyklu życia. Usługa jest poniekąd odpowiedzią na fakt, że niektóre firmy po prostu nie mają możliwości określenia ani obliczenia śladu węglowego swoich produktów. Razer chciał tę sytuację zmienić.

Restorify będzie również zachęcać firmy do oceny wpływu produktów z ich oferty na środowisko, zapewniając im możliwość wzięcia udziału w różnych programach certyfikacji – np. ECOLOGO, Environmental Product Declaration Certification, czy Product Carbon Footprint Verification we współpracy z partnerem Razera w zakresie oznakowań ekologicznych, globalnego lidera w obszarze ogólnobranżowych normy bezpieczeństwa dla produktów mechanicznych, elektrycznych i chemicznych – UL.

Neutralna emisyjnie „kasa” Restorify oferowana jest firmom, by mogły zintegrować ją z platformami, z których już korzystają. Razer ma zamiar wesprzeć swoim rozwiązaniem partnerów ze swojego łańcucha dostaw, a także ponad 50 000 sprzedawców z sieci Razer Fintech, aby pomóc im uzyskać neutralność emisyjną bez dodatkowych kosztów. AWS wesprze Razera w tych działaniach udostępniając Restorify ponad 100 000 partnerom ze 150 krajów.