W środę w stoczni Remontowa Shipbuilding SA w Gdańsku należącej do Grupy Kapitałowej Remontowa Holding SA odbyła się uroczystość chrztu i wodowania czwartego z serii niszczyciela min typu Kormoran II.

Marką chrzestną okrętu została Małgorzata Zdonek – żona kontradmirała Krzysztofa Zdonka, która zgodnie z ceremoniałem wojskowym po symbolicznym rozbiciu butelki szampana o kadłub, nadała jednostce imię Jaskółka.

Reklama

Siewiera: Trend odbudowy Marynarki Wojennej

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera podziękował w imieniu prezydenta za budowę okrętu i wodowanie pracownikom Remontowa Shipbuilding S.A. Siewiera podkreślił, że stara się być na każdej takiej uroczystości, bo one pokazują trend odbudowy marynarki wojennej. "Jej wagi i pozycji w systemie bezpieczeństwa narodowego państwa. Kolejne uroczystości kolejnych okrętów, w których Remontowa Shipbuilding bierze tak aktywny udział w rozbudowie tych zdolności, tworzenie potencjału marynarki wojennej przez kolejne projekty" – mówił minister Siewiera.

Minister przypomniał o działaniach hybrydowych na polskiej granicy, wojnie na Ukrainie oraz pandemii, które zmieniły od 2019 r. świat.

Siewiera podczas uroczystości podkreślił, że marynarka wojenna i siły zbrojne nie mogą być zakładnikiem bieżącej polityki i dodał, że te zlecenia i kontrakty są ciągłością myśli strategicznej państwa. Minister mówił też o ważnej roli marynarki wojennej w systemie bezpieczeństwa nad Bałtykiem i ochrony infrastruktury strategicznej.

Podczas uroczystości odczytano też list ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Reklama

Okręty zamówił Mariusz Błaszczak

W czerwcu 2022 r. w trakcie obchodów Święta Marynarki Wojennej, w świnoujskim Porcie Wojennym, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał umowę na dostawę trzech kolejnych niszczycieli min projektu 258, które zasilą 12 Dywizjon Trałowców w Świnoujściu.

Stronami umowy były Skarb Państwa – Agencja Uzbrojenia oraz konsorcjum w składzie: Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A. wraz z PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. oraz Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A.

Czym są niszczyciele min serii Kormoran?

Trzy poprzednie jednostki tej serii ORP Kormoran, ORP Albatros i ORP Mewa przekazane zostały zamawiającemu w latach 2017–2022 i weszły w skład 13 Dywizjonu Trałowców 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.

Okręty budowane są pod nadzorem towarzystwa klasyfikacyjnego Polski Rejestr Statków; mają wyporność - do 850 ton, długość całkowitą - 58,50 m oraz szerokość - 10,30 m.

Nowo budowane niszczyciele min, podobnie jak przekazane już okręty, wejdą w skład systemu obrony przeciwminowej Marynarki Wojennej RP. Do głównych zadań jednostek należeć będzie m.in. poszukiwanie, klasyfikacja, identyfikacja i neutralizacja min morskich oraz innych obiektów i materiałów wybuchowych w akwenach morskich, zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi morskich szlaków komunikacyjnych oraz prowadzenie działań w obszarach zagrożenia minami.