tW przyszłym roku na świecie będzie więcej użytkowników telefonów komórkowych, niż ludzi. Tak wynika z prognoz przedstawionych przez ONZ.  Telefony komórkowe mnożą się w imponującym tempie. Pierwsze pojawiły się na rynku 30 lat temu, dziś ma je prawie każdy. Obecnie liczbę użytkowników szacuje się na 6,8 miliarda; ludzi na świecie jest o 300 milionów więcej. Niektórzy mają po kilka telefonów, co podwyższa statystyki.

Najmniej użytkowników, 63 proc. całej populacji ma Afryka,najwięcej obie Ameryki, Europa, kraje Wspólnoty Niepodległych Państw, tam na sto osób przypada sto siedemdziesiąt numerów. Raport Międzynarodowego ZwiązkuTelekomunikacyjnego wskazuje także, że ponad jedna trzecia ludzkości ma bezpośredni dostęp do internetu. Szybko rozwija się też internet mobilny, pod koniec bieżącego roku z tej usługi będzie korzystać dwa miliardy ludzi.