Tak połączysz iPhone z głośnikiem BT:

Reklama

1) Włącz głośnik i uruchom parowanie BT - zwykle trzeba przytrzymać dłużej włącznik, lub wcisnąć specjalny przycisk parowania (opisany w instrukcji)

2) W iPhone wejdź w ustawienia i dotknij opcję BT, a następnie przesuń "suwak", by ją włączyć

3) Gdy nazwa głośnika pojawi się w oknie wyszukiwania, dotknij ją

4) Oba urządzenia powinny połączyć się automatycznie.

5) Od tego momentu, do wyłączenia głośnika lub do wyłączenia Bluetooth w elefonie, wszystkie odtwarzacze filmów czy muzyki powinny odtwarzać dźwięk przez zewnętrzne urządzenie.

6) Jeśli oba sprzęty nie mogą się znaleźć, to trzeba włączyć i wyłączyć Bluetooth w telefonie, czasem pomaga też włączenie i wyłączenie telefonu.

Tak połączysz telefon z Androidem z głośnikiem bezprzewodowym

1) Włącz głośnik i uruchom parowanie BT - zwykle trzeba przytrzymać dłużej włącznik, lub wcisnąć specjalny przycisk parowania (opisany w instrukcji)

Reklama

2) na ekranie startowym, przesuń palcem z góry do dołu, by wywołać panel skrótów

3) Wciśnij i przytrzymaj ikonkę Bluetooth, co przeniesie cię do panelu ustawień

4) wybierz "skanuj"

5) Gdy tylko głośnik pojawi się na liście, dotknij jego nazwy, by rozpocząć procedurę łączenia